รายละเอียด

Report Abuse

AnyConv.com__2593415-800×600

ที่ดินสำหรับขายทำเกษตร-ฟาร์ม

ทำไร่มันสำปะหลังหรือไร่อ้อย พืชไร่ ไม่เหมาะทำนาและที่พักอาศัย ไม่มีไฟ/น้ำปะปาเข้าถึง มีทางสำหรับรถยนต์เข้า_ออก แต่ยังไม่เป็นทางสาธารณะ ใช้สัญจรมาแล้วเกิน 20ปี ไม่มีการปิด

ข้อมูลติดต่อ

โทรศัพท์

คำเตือน

เว็บ เกษตรแฟร์.com หรือภายใต้โดเมน kaset-fair.com เป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้น ธุรกรรมใดๆที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย เว็บและผู้ดูแลเว็บไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในผลประโยชน์นั้นๆ ผู้ประกาศ/ผู้ซื้อ/ผู้ขาย ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ

สอบถาม/ความคิดเห็น

ที่ดินสำหรับขายทำเกษตร-ฟาร์ม 0 reviews

Login to Write Your Review

There are no reviews yet.

หมวดหมู่

พื้นที่